หลักการทำงานของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องการย่อยสลายสารอินทรีย์ และช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากการย่อยของสารอินทรีย์ เช่น ซากเน่า ของเสีย สิ่งปฏิกูล เศษอาหารหรือคราบสกปรก ที่เราชำระล้างต่าง ๆ  หากสะสมหรือทิ้งไว้นานจะส่งกลิ่นเหม็นเพราะมาจากการย่อยสลาย เราจะได้กลิ่นเหม็นของซากสัตว์ที่ตายมาหลายวัน นั่นเพราะว่า มันกำลังย่อยสลาย เป็นต้น 

หัวเชื่อจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส มีคุณสมบัติพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากการย่อยของสารอินทรีย์โดยเฉพาะ จุลินทรีย์จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ เช่น น้ำในบ่อเน่าเสีย และมี E.Coli.(อี.โคไล)ซึ่งเป็นตัวชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ ทำให้เกิดอาการท้องเสียที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ไมโคร-เบลส จะเข้าไปทำหน้าที่บำบัดและย่อยของเสียที่เป็นอันตราย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นและได้ค่ามาตรฐานที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี